Wat is een datagedreven organisatie?

Tegenwoordig wordt bijna alles wat online gebeurd door bedrijven  opgeslagen. Hierdoor ontstaat er een grote hoeveelheid aan waardevolle data. Als uw bedrijf op een effectieve manier gebruik weet te maken van dat enorme aanbod van data dan biedt dat vele kansen.  Organisaties die sturen op deze data worden ook wel datagedreven organisaties genoemd.

Wat is een datagedreven organisatie?

Een datagedreven organsiatie neemt beslissingen op basis van verzamelde data. Deze data vormen bij elkaar feiten. Door deze feiten op de juiste manier te verwerken en te analyseren kunt u waardevolle inzichten verwerven.  Data biedt de mogelijkheden om uw bedrijfsactiviteiten beter te stroomlijnen. Besluiten die gebaseerd zijn op data zijn vaak beter onderbouwd.

Datamanagement

Beslissingen op het gebied van data wordt ook wel data informed beslissen genoemd. Datagedreven werken vereist goed datamanagement.  Het begint met de juiste denkwijze van iedereen binnen de organisatie. Het is van belang dat uw bedrijf beschikt over goede data analisten. Voor veel MKB bedrijven is dit een grote investering maar gelukkig zijn er bedrijven die de analyse voor u kunnen doen. Dit scheelt een hoop tijd en geld.

Datatools

Om data te verzamelen en te analyseren bestaan vele verschillende tools. Er bestaan datadashboards, die de verzamelde data overzichtelijk visualiseren, Ook kunnen analysetools gebruikt worden om verbanden te achterhalen die niet voor de hand liggende verbanden kunnen ontdekken. Deze tools zijn vaak laagdrempelig. Voor veel bedrijven is dit een kleine investering die zich snel zal terugverdienen.

Starten met datamanagement

Starten met datamanagement kost in het begin meer tijd en moeite, maar is het meestal waard. Zodra bedrijven inzien welke waardevolle data ze in handen hebben en de juiste manieren hebben gevonden om deze te interpreteren wordt het makkelijker om beslissingen te nemen op gefundeerdere gronden.  Inmiddels bestaan er vele laagdrempelige oplossingen voor analyse van data. Door deze in gebruik te nemen neemt u al een belangrijke stap voor de toekomst van uw bedrijf.